Spotkanie Lokalnych Grup Działania 

W spotkaniu które odbyło się w Świeciu w dniu 17 lutego 2016r. uczestniczyło 17 LGD wiejskich oraz 4 LGD miejskie.

Dyskusja skupiała się nad kwestiami działań sieci w ramach perspektywy 2014-2020 oraz pojawiła się kwestia udziału miejskich LGD w sieci oraz jakie korzyści będą miały miejskie LGD z przystąpienia do istniejącej sieci.na stronę spotk sieci luty 2016

W spotkaniu brali udział przedstwiaciele Urzędu Marszałkowskiego dyskutowano nad procesem oceny LSR, rewitalizacji czy potrzeb szkoleniowych LGD.