Spotkanie sieci LGD

31 stycznia 2017r. lokalne grupy działania spotkały się w Bydgosczy w siedzibie LGD Dwie Rzeki, aby omówić bieżącą sytację w kontekście wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na obszarze naszego województa.

Dyskotowano na zakresem aktualizacji procedur w związku ze zminą przepisów prawa, kompetencjami organów LGD do zmian LSR i dokumentów towarzyszących (procedur, kryteriów, itp..) – w świetle rozbieżnych informacji przekazywanych do LGD w tym zakresie, a także odmiennego podejścia DROW i RPO, jak również poruszono kwestę rewitalizacji, wdrażania działań w osi 11 RPO WK-P oraz kwesti współptracy z OWES.