Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zachęca do korzystania z serwisu agroturystyki i produktów regionalnych www.naturalniepolska.pl 

dla_Gmin_Powiatu_wieckiego_001_1

Forum LGD - Supraśl 2013

"Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do udziału w FORUM LGD - Ogólnopolskie spotkanie lokalnych grup działania poświęcone doświadczeniom z wdrażania podejścia Leader w obecnym okresie i w planowaniu okresu 2014-2020, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 r. w Supraślu.


FORUM jest okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i podsumowania dokonań organizacji wdrażających LEADER PROW. Przewidziane są: panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów i praktyków oraz warsztaty w małych grupach. Ważnym elementem FORUM będzie dyskusja nad dobrym zakończeniem wdrażania Osi LEADER PROW i wnioskami, które płyną z tego procesu, dla Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność (ang. CLLD), jak również nad okresem przejściowym pomiędzy okresami programowania funduszy europejskich. Przewiduje się obecność 400 osób. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu. 

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny są już dostępne na stronie faow.org.pl w zakładce FORUM LGD"

pod tymi ostatnimi słowami ukryłem link do: http://faow.org.pl/index.php/pl/projekty/projekty-trwajace/forum-lgd

zyczenia_siec_2

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ZAPRASZA NA

SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE

dotyczące zasad i kryteriów przyznania pomocy

obowiązujących w zbliżającym się ostatnim naborze wniosków w ramach działania

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego według harmonogramu:

 

ODR w Przysieku,

sala seminaryjna na parterze

3.04.2013, g. 10:00

Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,

sala na II-gim piętrze

5.04.2013, g. 10:00

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,

sala sesyjna, ul. Mątewska 17.

8.04.2013, g. 10:00

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu,

ul. Małomłyńska 1, sala nr 1

9.04.2013, g. 9:00

Starostwo Powiatowe we Włocławku,

ul. Cyganka 28, Sala Konferencyjna – pokój 43

10.04.2013 , g. 10:00

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w dniach od 15 do 26 kwietnia 2013

 

W  trakcie spotkań omówione będą w szczególności:

- zmiany w kryteriach ubiegania się o przyznanie pomocy wprowadzonych dnia 7 marca br. nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 12 marca 2013 r. poz. 339);

- zmiany w formularzu wniosku o przyznanie pomocy;

- wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej

W dniu 11 marca 2013r. członkowie Rady Sieci LEADER Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wybrali skład Prezydium na kolejną kadencję. W składzie:

  1. Zdzisław Plewa - Przewodniczący prezydium (LGD "Gminy Powiatu Świeckiego")
  2. Dorota Stanek - (LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk)
  3. Magdalena Kurpinowicz - (LGD Bory Tucholskie)
  4. Krzysztof Nowacki - (LGD Zakole Dolnej Wisły)
  5. Mariola Epa-Pikuła - (LGD Ziemia Gotyku)

Funkcję sekretariatu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Leader+ przejęła na 2013 rok Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" ze Świecia.

 Natomist naszymi przedstwiecielami w GTL  (grupy tematycznej LEADER przy KSOW) będą:

  1. Stały przedstwiciel - Dorota Stanek (LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk)
  2. Zastępca - Krzysztof Nowacki (LGD Zakole Dolnej Wisły)