W spotkaniu wzięły udział 24 osoby z 14 LGD: 

1. Stowarzyszenie Nasza Krajna

2. LGD „Razem dla powiatu Radziejowskiego”

3. LGD Ziemia Gotyku

4. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

5. Fundacja Sąsiedzi na Szlaku Piastowskim

6. LGD „Bory Tucholskie”

7. Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy”

8. Fundacja LGD „Wieczno”

9. LGD „Zakole Dolnej Wisły”

10. LGD „Vistula – Terra Culmensis – rozwój przez tradycję”

11. Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ

12. LGD Gminy Powiatu Świeckiego

13. LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

14. Stowarzyszenie LGD „Dorzecza Zgłowiączki”

            Spotkanie dotyczyło opracowania projektu współpracy. Wszystkie LGD obecne na spotkaniu zgodnie określiły aby projektem współpracy była wspólna publikacja. Wniosek na projekt współpracy musiałby być złożony w UM do końca września.

            Publikacja w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej, przedstawiałaby działalność LGD (przy czym więcej egzemplarzy w wersji polskiej, mniej w wersji angielskiej).

            Pan Krzysztof Nowacki ( LGD Zakole Dolnej Wisły) zobowiązał się określić parametry techniczne publikacji tzn. chodzi tutaj o wysłanie zapytań do wydawnictw w kwestii: jaki byłby koszt całościowy publikacji przy nakładzie 500 egzemplarzy dla każdego LGD (mając na uwadze koszt profesjonalnych zdjęć, koszt opracowania materiału, koszt tłumacza). Miałaby to być publikacja o formacie A4, do 50 stron, w sztywnej oprawie, papier kredowy, dodatkowo w każdym egzemplarzu byłaby wklejona duża mapa. Każda LGD miałaby do dyspozycji dwie strony z opracowanym tekstem i zdjęciami.

            Ponadto oprócz wspólnej publikacji w ramach projektu współpracy miałaby być rozbudowana wspólna strona internetowa Rady Sieci. Informacje ze wspólnej publikacji mogłyby dodatkowo znajdować się na stronie internetowej.
Parametry techniczne strony internetowej i publikacji zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu – szkoleniu z projektów współpracy 16-17 sierpnia 2010 r.

            Nie udało się wyznaczyć koordynatora projektu współpracy. Do sprawy powrócimy na szkoleniu 16-17.08.2010 r. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Działania do udziału w szkoleniu na temat działań wdrażanych w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szkolenie poprowadzą specjaliści z Oddziału Regionalnego ARiMR z Torunia. Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu poprzez wysłanie oficjalnego zgłoszenia do dnia 2 kwietnia 2010 r. do Sekretariatu KSOW.

PROGRAM SZKOLENIA

„Zasady ubiegania się o środki i ich rozliczanie w osi 4 PROW 2007-2013  w zakresie działań:
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


Miejsce: Przysiek k/Torunia, Centrum Konferencyjne „DAGLEZJA”
Termin: 13 kwiecień 2010 r.

9:30-10:00         Rejestracja uczestników

10:00-11:30       Zasady przyznawania pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, koszty kwalifikowalne
Przedstawiciel ARiMR Oddział w Toruniu

11:30-12:30    Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ekonomiczny plan operacji oraz zasady wypełniania załączników do wniosku
      Przedstawiciel ARiMR Oddział w Toruniu

12:30-12:45    Przerwa kawowa
                           
12:45-14:15    Zasady przyznawania pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, koszty kwalifikowalne
Przedstawiciel ARiMR Oddział w Toruniu

14:15-15:15       Obiad

15:15-16:15    Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, ekonomiczny plan operacji,  oraz zasady wypełniania załączników do wniosku
Przedstawiciel ARiMR Oddział w Toruniu

16:15-17:30       Dyskusja i podsumowanie szkolenia

 

 

Informację zamieściła: Mariola Epa-Pikuła, Sekretariat Kujawsko-Pomorskiej Sieci LEADER+

XXVI Wojewódzki Dzień Pszczelarza Dnia 16 sierpnia 2009 r. w Chełmnie odbędzie się XXVI Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Organizatorem obchodów jest Powiatowe Koło Pszczelarzy w Chełmnie. W ramach obchodów święta przeprowadzony zostanie konkurs "MIODOWY PRZYSMAK 2009" na najlepszy produkt z udziałem miodu. Jury oceniać będzie produkty z 4 kategorii: potrawy mięsne, potrawy bezmięsne, ciasta i desery, napoje. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, dostępny jest na stronie internetowej www.zakolewisly.pl. Należy go dostarczyć lub przesłać (decyduje data wpłynięcia) do biura LGD Zakole Dolnej Wisły do dnia 10.08.2009 r. na adres: Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" Kijewo Królewskie 54 86-253 Kijewo Królewskie Produkty konkursowe należy składać w Ratuszu Miejskim w Chełmnie w dniu 16.08.2009 r. w godz. 8.00 - 9.30 Nagrody w konkursie ufundował Starosta Powiatu Chełmińskiego. Przewodniczącym Jury Konkursu będzie Jean Bos, Najlepszy Kucharz Świata 2006, wieloletni kucharz belgijskiej pary królewskiej, króla Baudouina I i jego małżonki Fabioli a w latach 90-tych szefa kuchni Księcia Reinera w Monaco.

Patronat medialny: Gazeta Pomorska Program uroczystości:

10.00 - Zbiórka gości i pocztów sztandarowych przed Urzędem Miasta

10.30 - Przemarsz uczestników do kościoła farnego

11.00 - Uroczysta msza św. w intencji pszczelarzy

12.30 - Występ Chełmińskiej Orkiestry Dętej

13.00 - Oficjalne rozpoczęcie uroczystości na Rynku Chełmińskim: - powitanie uczestników i zaproszonych gości - odznaczenia i wystąpienia gości

13.00 - 14.30 - Konkurs na najładniejsze stoisko

13.00 - 14.30 - Konkurs na najlepszą potrawę regionalną Ziemii Chełmińskiej

14.00 - Występ zespołu dziecięcego

14.20 - Wykład nt. "Wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich" ks. Eugeniusz Marciniak

15.00 - Wręczenie nagród konkursowych