1. Nazwa LGD
Fundacja Lokalna Grupa Działania Wieczno    
                 
2. Dane kontaktowe
Fundacja Lokalna Grupa Działania Wieczno
ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (056) 687-75-35   fax. (056) 688-17-04
3. Imiona i nazwiska członków Zarządu
Zenon Wilczyński – Prezes Zarządu
Mirosław Gębski – Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Wiśniewska – Sekretarz Zarządu
Jolanta Szablewska – Członek Zarządu
Anna Mazur – Członek Zarządu
4. Pracownicy biura    
Judyta Celmer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (056) 687-75-35
5. Obszar działania:
Gmina Wąbrzeźno
Gmina Płużnica
Gmina Gruta
Gmina Książki
Gmina Radzyń Chełmiński
Gmina Rogóźno
Gmina Dębowa Łąka
Gmina Łasin
Gmina Świecie nad Osą
6. Informacja o działalności LGD
Celem Fundacji są działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystywanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej a także na aktywizacje oraz współprace lokalnych środowisk. Fundacja LGD Wieczno na początku 2008 roku skupiła się głównie na zakończeniu II schematu Pilotażowego Programu Leader +. Fundacja realizowała w tym zakresie projekt „LGD Wieczno – konkurencyjność przez innowacje”. W ramach tego projektu zrealizowano m.in. następujące zadania: W czwartym i piątym etapie realizacji projektu, który trwał od 1.11.2007 do 14.04.2008 roku świadczono usługi: bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami ZSROW. Przeprowadzono 8 szkolenia, 7 seminariów, 2 konferencje oraz kontynuowano warsztaty edukacyjne w 3 szkołach. Zakończono pracę nad opracowaniem dotyczącym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Wieczno oraz nad Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Wieczno, w tym strategii rozwoju i promocji szlaków turystycznych. Od 5.05.2008 do 30.09.2008 roku Fundacja LGD Wieczno realizowała zadanie „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich -GRATY- Lider” pod nazwa Punkt informacyjny LGD Wieczno. Zadaniem projektu była organizacja punktów informacyjnych oraz przekazywanie informacji na temat PROW 2007-2013, PO KL oraz RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Od 3.03.2008 do 28.02.2009 roku realizowany był projekt Pt. „Inkubator Aktywności Społecznej”, którego głównym założeniem jest stworzenie sieci organizacji pozarządowych zdolnych realizować zadania pożytku publicznego i prowadzić działania z wykorzystaniem środków z UE. W sierpniu 2008 roku Fundacja rozpoczęła również realizację dwóch projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX i VI. Celem projektu było zwiększenie zaangażowania lokalnych partnerów na rzecz dialogu publiczno – społecznego na obszarach wiejskich w powiatach wąbrzeskim i grudziądzkim oraz podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie korzyści płynących ze współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej. LGD Wieczno uczestniczyło także w pracach Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Kujawsko – Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.