1. Nazwa LGD
Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

2. Dane kontaktowe
Ul. Narutowicza 1,  88-300 Mogilno
Tel./fax. (052) 318 55 04
Komórka: 0 662 262 527
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
adres strony internetowej: www.lgdsasiedzi.eu

3. Członkowie zarządu
Prezes Zarządu – Karol Rakoniewski
Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Twarużek
Sekretarz – Monika Jurkiewicz
Skarbnik – Violetta Skorupińska
Koordynator Projektów – Mariusz Podhorodecki 

4. Pracownicy biura
Kierownik Biura – Monika Jurkiewicz 
Pracownik biurowy – Monika Suska
Tel./fax. 52 318 55 04
Komórka:  662 262 527 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. '; document.write(''); document.write(addy_text96478); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Obszar działania
Gminy: Mogilno, Strzelno, Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Orchowo

6. Działalność LGD
Lokalna Grupa Działania Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” została ustanowiona 11 maja 2006 roku przez 8 fundatorów. Proces budowy partnerstwa rozpoczął się na początku 2006 roku, kiedy przedstawiciele gmin oraz podmiotów sektora gospodarczego i społecznego podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy i powołaniu LGD w formie fundacji. Współpraca wyżej wymienionych podmiotów wynikała ze wspólnego położenia członków partnerstwa na trasie Szlaku Piastowskiego. Stąd też wzięła się nazwa Lokalna Grupa Działania ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”. Obszar działania obejmuje teren dwóch województw: kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Teren ten historycznie i kulturowo znajduje się na Kujawach, Pałukach oraz Ziemi orchowskiej w Wielkopolsce. Do współpracy Fundatorzy zaprosili podmioty z sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego. Zaowocowało to powstaniem silnego partnerstwa, które za swój cel obrało wszechstronny rozwój obszaru LGD. Fundatorzy i partnerzy Fundacji uczestniczyli w tworzeniu Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich. Praca nad tym dokumentem pozwoliła na integrację i poznanie się uczestników oraz wypracowanie wspólnej wizji dla całego obszaru. W ramach schematu II Pilotażowego Programu Leader + Fundacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 651 475,00 zł. Zaowocowało to realizacja wielu wspólnych projektów, w tym szkoleń agroturystycznych, językowych, rękodzieła, biomasy, centrów informacji wiejskiej, produktu lokalnego, pozyskiwania środków ze źródeł unijnych i krajowych oraz festynów i wyjazdów studyjnych do Austrii i Niemiec.