1. Nazwa LGD:
Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
 
2. Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny:
Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
ul. Pocztowa 7c, 89 – 500 Tuchola
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel./faks: 052 33 61 213
 
3. Imiona i nazwiska członków Zarządu:
Magdalena Kurpinowicz – Prezes;
Teresa Cherek Kanabaj – Wiceprezes;
Beata Wiśnioch – Skarbnik;
Barbara Piasecka – Sekretarz;
Justyna Wilkiewicz – Członek;
Fryderyk Sikorski – Członek;
Andrzej Kowalski – Członek;
Marek Topoliński – Członek;
Krzysztof Bujny – Członek
4. Pracownicy biura:
Teresa Cherek Kanabaj – Dyrektor Biura
Magdalena Ryś – pracownik
Paulina Skarupa – pracownik
 
5. Obszar działania:
Gminy: Tuchola, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Cekcyn, Świekatowo, Osie, Lniano.
 
6. Krótka informacja o działaniach LGD:
Proces tworzenia LGD „Bory Tucholskie” rozpoczął się w 2005 r. Propagowanie zasad podejścia LEADER i budowanie partnerstwa odbywało się w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ (beneficjentem była wtedy Gmina Tuchola).  Projekt ten realizowany był w okresie jesień 2005 – zima 2006 i zakończył się zarejestrowaniem w KRS związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" oraz opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Kolejnym etapem rozwijania działalności LGD „Bory Tucholskie” było złożenie wniosku w ramach II Schematu PPL+. LGD otrzymała dofinansowanie na realizację ZSROW w wysokości 660 905,00 zł. Strategia była realizowana od marca 2007 do maja 2008r. W tym czasie powstał m.in. pomysł organizacji konkursu na przyznanie znaku promocyjnego „Marka Lokalna Bory Tucholskie”. Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu (2008 i 2009), w ramach których przyznawano znak w czterech kategoriach (produkty spożywcze, artykuły produkty rzemieślnicze i pamiątkarskie, usługi oraz inicjatywy społeczne). Od czerwca 2008 do końca lutego 2009 LGD „Bory Tucholskie” realizowała projekt „Czego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich” w ramach PO KL 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Obecnie LGD „Bory Tucholskie” realizuje projekt pt. „RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” w ramach PO KL 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Zaplanowany jest on na 3 lata.
W 2009 r. powstała Lokalna Strategia Rozwoju „Borowiacka Grapa”, w której sformułowano  2 cele ogólne
-      Podniesienie atrakcyjności turystycznej Borów Tucholskich w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo – kulturowe.
-      Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców Borów Tucholskich”.