1. Nazwa LGD:   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 
2. Dane  kontaktowe:
- adres korespondencyjny: Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki,
ul. Sikorskiego 2
87- 850 Choceń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (054)284 66 69
fax (054)284 66 17
adres strony internetowej: www.kujawiaki.pl
 
3. Imiona i nazwiska członków zarządu:
- Mirosław Wojtczak – Prezes Zarządu
- Marek Klimkiewicz– Wiceprezes Zarządu
- Kazimierz Sawiński
- Teresa Ewa Biernacka
- Grzegorz Ochmański
- Barbara Kołodziejska
- Paweł Wiktorski
- Michał Chaberski
-Jan Krzyżanowski
-Roman Gołębiewski
-Paweł Szameta
 
4. Pracownicy biura:
- Aneta Hoffman, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
tel. 0 698 490 539
- Magdalena Szychulska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
tel.0 607 629 079
 
 5. Obszar działania:
- Gmina Boniewo
- Gmina Brześć Kujawski
- Gmina Choceń
- Gmina Chodecz
- Gmina Fabianki
- Gmina Izbica Kujawska
- Gmina Lubraniec
- Gmina Lubanie
- Gmina Lubień Kujawski
- Gmina Włocławek
 
 6. Informacja o LGD
Głównym celem działalności Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki jest przyczynienie się do rozwoju obszaru i jego spójności poprzez wykorzystanie posiadanych walorów naturalnych i kulturowych oraz przyczynienie się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki działaniom tj. organizowaniu imprez kulturalnych i promowaniu regionu rośnie świadomość mieszkańców o oddolnych inicjatywach współpracy sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Efektem działań jest zatem promocja podejścia Leader oraz zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych nie tylko wewnątrz LGD, ale również i na zewnątrz. Stowarzyszenie realizuje wiele zadań w zakresie rozwoju i pozyskiwania środków dla obszaru na jakim został zawiązane. Wśród nich należy wymienić:
W roku 2007 otrzymaliśmy GRANT na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”. W ramach otrzymanych środków – przeprowadzono szeroką promocję podejścia Leader poprzez cykle imprez w gminach.
Realizowaliśmy projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z konkursu 11/2008 " Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich GRANTY-Lider", pt." Unijne programy inwestycją w przyszłość"
W styczniu 2009r. złożono  wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o wybór  Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
W ramach konkursu z działania 9.5 pn. „ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” LGD otrzymało dofinansowanie dwóch projektów:
„ Wiedza i wykształcenie – szansą na lepsze jutro” .Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących  możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji.
„Wykształcenie i rozwój podstawą rozwoju LGD Dorzecza Zgłowiączki”. Głównym celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych z terenu działania LGD w kierunku podnoszenia własnych kwalifikacji.
W ramach konkursu z działania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności  w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Stowarzyszenie złożyło wniosek na realizacje projektu pt.”Młode pokolenie w lepszy czas”. Głóem projektu jest wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez podnoszenie jakości i standardu przedszkoli.
Pracownicy biura LGD pomagają społeczności z terenu działania stowarzyszenia  w znalezieniu pracy,  napisaniu CV, listu motywacyjnego. Osobom chcącym otworzyć  działalność gospodarczą –  pomagają wypełniać różnego rodzaju wnioski.