1. Nazwa LGD
Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
 
2. Dane kontaktowe
- adres korespondencyjny
Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
ul. Chmielniki 2B
86-100 Świecie,
tel.: 052 33 01 832
tel./fax: 052 33 01 832
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.lgdswiecie.pl
 
3. Imiona i nazwiska członków Zarządu
Prezes Zarządu - Zdzisław Plewa
Wiceprezes Zarządu - Mieczysław Pikuła    
Wiceprezes Zarządu - Adam Licznerski        
Członek Zarządu - Marcin Kozłowski         
Członek Zarządu - Justyna Ziemniewska           
 
4. Pracownicy biura
Katarzyna Lipowiec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 501 162 697
Dorota Tuszyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 665 512 800
Ludwika Karczewska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 691 989 340
 
5. Obszar działania
 
 
Gmina Bukowiec
Gmina Dragacz
Gmina Drzycim
Gmina Jeżewo
Gmina Lniano
Gmina Nowe
Gmina Osie
Gmina Pruszcz
Gmina Świecie (obszar wiejski)
Gmina Świekatowo
Gmina Warlubie
 
5. Krótka informacja o działalności LGD
Idea utworzenia Lokalnej Grupy Działania na obszarze powiatu świeckiego, którego znaczącą część stanowią tereny wiejskie, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uzyskała akceptację samorządów. Dostrzegły one potrzebę zorganizowania  takiego stowarzyszenia, które poprzez trójsektorową integrację lokalnej społeczności, da szansę wielu podmiotom  na absorbcję środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uznano, że konieczne jest podjęcie niezbędnych działań dla utworzenia Lokalnej Grupy Działania. Postanowiono podjąć wspólne działania dla utworzenia LGD poprzez zrealizowanie projektu pt. „Utworzenie Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu świeckiego”, zawarto więc umowę partnerską w sprawie realizacji tego projektu, której stronami są: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, Powiat świecki oraz 9 gmin wiejskich  Bukowiec, Drzycim, Dragacz, Lniano, Jeżewo, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Warlubie i 2 gmin miejsko – wiejskie Nowe i Świecie. Jednocześnie na mocy tej umowy Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości" zostało powołane do pełnienia funkcji koordynatora działań zmierzających do utworzenia i zarejestrowania LGD. W skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" wchodzą podmioty reprezentujące trzy sektory: 
  • publiczny, 
gospodarczy,
  • społeczny oraz mieszkańców.
Celami działania Lokalnej Grupy Działania są:
1.  wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
2. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe, samorządy i podmioty gospodarcze realizujące zadania zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.
W okresie od 01 maja 2008r. do 31 lipca 2008r. na terenie siedmiu gmin partnerskich (Świecie, Jeżewo, Drzycim, Nowe, Dragacz, Warlubie, Bukowiec) wchodzących w skład utworzonej Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Stowarzyszenie  zrealizowało projekt „Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi poprzez działania informacyjne i szkoleniowe” W ramach projektu – w początkowej jego fazie utworzono stronę internetową Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” www.lgdswiecie.pl. Kolejnym etapem  projektu było przeprowadzenie szkoleń. Łącznie objęto projektem 56 osobową grupę beneficjentów (7 szkoleń po jednym w każdej gminie partnerskiej), dla których zorganizowane zostało 8 godzinne szkolenie z zakresu umiejętnego określania potrzeb środowiskowych i możliwości współfinansowania z funduszy unijnych.
- Oś 3 i 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 (5 godz.),
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki  z szczególnym uwzględnieniem priorytetów regionalnych VI, VII, VIII i IX (2 godz.),
- Regionalny Program Operacyjny  Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1 godz.),