1. Nazwa LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

2. Dane kontaktowe 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

ul. Toruńska 24 lokal nr 1

Lubicz Dolny

87-162 Lubicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 605 786 466

www.podgrodzietorunskie.pl


3. Imiona i nazwiska członków Zarządu

Wojciech Knieć – Prezes Zarządu

Marek Olszewski – Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wieczyński - Wiceprezes Zarządu

Barbara Kisielewska – członek Zarządu

Stanisław Masalski – członek Zarządu

Bronisława Masłowska – członek Zarządu

Krzysztof Michalski – członek Zarządu

Marzena Słupczewska – członek Zarządu


4. Pracownicy biura - imię, nazwisko, dane kontaktowe

Alina Tyszkiewicz – Kierownik biura

ul. Toruńska 24 lokal nr 1

Lubicz Dolny

87-162 Lubicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 605 786 466

 
5. Obszar działania – gminy
Gminy: Obrowo, Wielka Nieszawka, Lubicz

5. Krótka informacja o działalności LGD 
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to stowarzyszenie powołane z inicjatywy władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z trzech podtoruńskich gmin: Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz. Podstawowy cel naszej organizacji to poprawa jakości życia ich mieszkańców. Mieszkańcom Podgrodzia Toruńskiego chcemy zapewnić jak najlepsze warunki do pielęgnowania różnorodności kulturowej, tradycji i różnych form życia zbiorowego. W 2005 roku Gmina Zławieś Wielka otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 tys.zł. na realizację projektu pn. „Zdrowo żyć – zdrowym być” w ramach schematu I Pilotażowego Programu Leader+. Na mocy porozumienia gmin Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz postanowiono wspólnie utworzyć partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W styczniu 2006 roku odbyło się zebranie założycielskie. Z racji bliskości położenia gmin wokół strategicznego miasta Torunia oraz skierowaniu usług m.in. do jego mieszkańców zdecydowano się na nazwę „Podgrodzie Toruńskie”. Do Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie” należą organizacje, które od wielu lat działają niezwykle aktywnie na rzecz rozwoju swoich gmin. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w wysokości 680 tys. zł na realizację projektu „Poprawa jakości życia na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach schematu II Pilotażowego Programu Leader+. Przeprowadzono kursy i warsztaty dla mieszkańców obszaru LGD –agroturystyka, szkolenia językowe i komputerowe, warsztaty z zakresu biomasy i produktu lokalnego, badania marketingowe w celu określenia potrzeb lokalnego rynku dla właściwego sformułowania kierunku rozwoju gospodarstw agroturystycznych. W trzech gminach funkcjonowały Centra Wspierania Przedsiębiorczości informujące o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji. Ponadto przeprowadzono kampanię na rzecz przyciągania inwestorów zewnętrznych pod hasłem „Zobacz, odpocznij, zainwestuj”, która pokazywała walory Podgrodzia Toruńskiego turystom i inwestorom. Zorganizowano 10 festynów „Z wizytą u nas” oraz „Zielone Jarmarki”, na których prezentowana była działalność stowarzyszenia oraz twórczość lokalna, a także wystawę produktów lokalnych. Przygotowano kilka koncepcji technicznych: „Zielona Szkoła” w Czarnym Błocie, punkt widokowy na szlaku edukacyjnym EKO – DRWĘCA, odnowa miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców w centrach wsi, bezprzewodowy Internet, przewodniki turystyczne po „Podgrodziu toruńskim” oraz materiały promocyjne nt. LGD. Zorganizowano wyjazdy studyjne do gospodarstw agroturystycznych w okolice Górzna, Świecia, wyjazdy szkoleniowe do Krakowa i Gdańska w celu przygotowania się do nowego okresu programowania 2007-2013 oraz wyjazd studyjny do Austrii celu wymiany doświadczeń z austriacką LGD. Powołano zespół ds. opracowania LSR, składający się z członków LGD, przeprowadzono spotkania warsztatowe dla mieszkańców, celem przeprowadzenia społecznych konsultacji w zakresie priorytetów wsparcia ze środków unijnych. W wyniku realizacji projektu blisko 100 osób skorzystało z organizowanych szkoleń, 145 osób z obszaru LGD wzięło udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, ponad 5 tys. osób wzięło udział w festynach i wystawach zorganizowanych przez LGD. Powyższe działania pozwoliły na rozpropagowanie działalności Lokalnej Grupy Działania wśród mieszkańców oraz idei oddolnego podejścia Leader. Zaangażowanie społeczności umożliwiło wspólne podejmowanie wyzwań poprzez przezwyciężanie apatii i tradycyjnych podziałów, zwalczanie wykluczenia i zapewnienie równowagi pomiędzy metodami rozwiązań, możliwościami i  potrzebami wszystkich sektorów lokalnej społeczności. W okresie od czerwca do września 2008r. Stowarzyszenia realizowało projekt pn. „Organizacja trzech punktów informacyjnych na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie” sfinansowany ze środków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości blisko 12 tys. zł. W ramach projektu udzielano mieszkańcom obszaru LGD wsparcia na temat pozyskiwania środków unijnych.

W 2015 roku LGD opuściła gmina Zławieś Wielka. Wcześniej dołączyła do naszej Lokalnej Grupy Działania Gmina Obrowo. Obecnie trwają prace nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022.