1.Nazwa LGD :
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
 
2.Dane Kontaktowe :
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
ul. Wczasowa 46
87-300 Brodnica
tel. 056 49 34 404
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
3. Imiona i nazwiska członków Zarządu:
1) Prezes Zarządu – Bogusław Błaszkiewicz
2) I Wiceprezes Zarządu – Jan Zgliński
3) II Wiceprezes Zarządu – Patryk Defański
4) Sekretarz Zarządu – Katarzyna Czubachowska
5) Skarbnik Zarządu – Monika Sobczyk
 
4. Pracownicy Biura:
Karol Krisjanis tel. 056 49 34 404
 
5. Obszar Działania:
1) Gmina Bartniczka
2) Gmina Bobrowo
3) Gmina Brodnica
4) Gmina Brzozie
5) Gmina Jabłonowo Pomorskie
6) Gmina Zbiczno
 
6. Informacja o LGD
Proces budowania w ramach LGD silnego, trójsektorowego partnerstwa publiczno-prywatnego sześciu gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie i Zbiczno rozpoczął się w 2007 roku. Priorytetowym celem, który przyświecał utworzeniu Lokalnej Grupy Działania było wypromowanie terenu tych sześciu gmin, stworzenie jak najlepszych warunków do życia dla ich mieszkańców oraz ochrona środowiska i krajobrazu, tego cennego przyrodniczo terenu. Pomysł utworzenia Stowarzyszenia narodził się u lokalnych aktywistów, którzy spotkali się po raz pierwszy 2 kwietnia 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica, w liczbie 29 osób. Przedstawiciele trzech sektorów, w liczbie 124 osób wzięli udział w konsultacjach społecznych. Mieszkańcy wypowiedzieli się na temat: głównych zasobów oraz barier w rozwoju, identyfikacji celów, możliwości współpracy pomiędzy gminami i czynnego zainteresowania udziałem w rozwoju gmin. W trakcie spotkania przeprowadzono również badanie ankietowe, które pozwoliło uzyskać opinię w kwestiach problemowych. W efekcie skonstruowano analizę SWOT, wyznaczono, cele strategiczne oraz operacyjne. W dalszym etapie przystąpiono do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w oparciu o wypracowane na spotkaniach założenia. W dniu 23.12.2008 roku VII Wydział Sądu Rejonowego w Toruniu dokonał wpisu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie.
 
7. Aktualności :
- Konkursy organizowane przez LGD Pojezierze Brodnickie :