1.  Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
 
2. Dane do korespondencji
- Adres: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
- Tel./fax: (54) 285 06 18, kom. 530 900 618
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- adres strony internetowej.: www.lgd.com.pl
 
3. Członkowie zarządu:

Marek  Szuszman - Prezes Zarządu

Wojciech  Kotarski - Wiceprezes Zarządu

Wanda Wiatrowska - Sekretarz Zarządu

Roman  Szczerbiak - Skarbnik

Marcin  Korzeniewski - członek

Krzysztof  Staszak - członek

Kazimierz Świątczak - członek

 4. Pracownicy biura
Kierownik Biura - Agnieszka Zawidzka
- tel./faks: (54) 285 06 18
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
5. Obszar działania:
- miasto i gmina Piotrków Kujawski
- gmina Bytoń,
- gmina Dobre
- gmina Osięciny
- gmina Radziejów
- gmina Topólka
 
6. Informacja o działalności LGD
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka na lata 2009-2015. LGD obejmuje obszar 601 m2, który zamieszkuje 36 893 osoby. W skład LGD wchodzi 7 samorządów, tj. 5 gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka, miasto i gmina Piotrków Kujawski oraz powiat radziejowski. Siedziba LDG „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” znajduje się na terenie miasta Radziejowa. Atuty naszego LGD to zabytki, czysta przyroda, ciekawe obiekty, a przede wszystkim jeziora i lasy. Uroki turystyki pieszej i rowerowej można poznać przemierzając tutejsze szlaki przebiegające wśród łąk, lasów i jezior. Nasz teren to nie tylko kraina niezwykłego pejzażu, atrakcji krajoznawczych i zabytkowych – to również atrakcyjny i świetnie przygotowany partner do organizowania działalności gospodarczej i inwestowania. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi. Na podstawie danych zgromadzonych w diagnozie obszaru LGD oraz przeprowadzonej analizy SWOT, liderzy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich uczestniczący w warsztatach strategicznych wytyczyli główne kierunki rozwoju obszaru LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Projekty finansowane ze środków LSR mają wzmacniać atuty obszaru, uznane za ważne i specyficzne przez mieszkańców, a także podejmować interwencje w obszarach, które są istotne i problematyczne, które stanowią ważny społeczny i gospodarczy problem. Koncepcja rozwojowa obszaru działania LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, finansowana będzie ze środków osi 3 i 4 PROW oraz z innych środków finansowych pozyskanych przez LGD na zintegrowane i innowacyjne projekty wzmacniające spójność oraz konkurencyjność obszaru. Główne cele jakie stawia przed sobą LGD to: stworzenie atrakcyjnej oferty dla obszaru działania LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo kultury Kujaw oraz podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej naobszarze działania LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.