Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

1.    Nazwa LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

2. Dane kontaktowe
Adres siedziby LGD „Trzy Doliny”:
Dobrcz, ul. Długa 50
86-022 Dobrcz

Adres Biura LGD „Trzy Doliny” – adres do korespondencji:
Gądecz 33
86-022 Dobrcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel./fax  (52) 55 11 687
Adres  strony internetowej: www.trzydoliny.eu

3.    Imiona i nazwiska członków Zarządu:
1.    Anna Maria Szymańska – prezes
2.    Tomasz Poraziński – wiceprezes
3.    Piotr Łęgowski – sekretarz
4.    Alina Pancer – Gutowska – skarbnik
5.    Iwona Skrzypińska – członek zarządu
6.    Barbara Paliwoda – członek zarządu
7.    Ludwik Guzowski – członek zarządu
 
4.    Pracownicy biura – imię, nazwisko, dane kontaktowe
Grażyna Tobolewska – Kierownik biura
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
kom. 795 42 30 90
Agata Heise – Asystentka Kierownika biura
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
kom. 795 42 30 71
tel./fax  052 55 11 687
 
5.    Obszar działania – gminy:
7 gmin powiatu bydgoskiego:
•    Białe Błota,
•    Dobrcz,
•    Koronowo,
•    Nowa Wieś Wielka,
•    Osielsko,
•    Sicienko,
•    Solec Kujawski.

6.    Krótka informacja o działalności LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „TRZY DOLINY” powstało w lutym 2008r. Teren LGD stanowi 7 gmin powiatu bydgoskiego: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Osielsko, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Solec Kujawski. Jedyną gminą powiatu bydgoskiego, która nie należy do LGD „Trzy Doliny” jest Dąbrowa Chełmińska. Gminy Partnerstwa „Trzy Doliny” usytuowane są w środkowo-zachodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Istotnym elementem charakterystyki obszaru LGD „Trzy Doliny” jest położenie gmin wokół Bydgoszczy, dużej aglomeracji miejskiej, której rola dla mieszkańców partnerstwa polega m.in. na udostępnieniu miejsc pracy, obsłudze zdrowotnej, czy ofercie handlowej, bądź kulturalnej. Elementem łączącym są  doliny trzech rzek: Wisły, Brdy  i Noteci. Misją LGD „Trzy Doliny” jest zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju obszaru, oparte na dialogu i partnerskiej współpracy. 3 lipca 2009 r. została podpisana Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a LGD „Trzy Doliny” 16 października 2009r., zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, reprezentowany przez Annę Marię Szymańską – prezesa LGD  i Tomasza Porazińskiego wiceprezesa,  podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozwoli ona na  rozpoczęcie  realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju. Była to pierwsza umowa na Funkcjonowanie, którą realizowała Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w roku 2009. Umowa  na funkcjonowanie na rok 2010 została podpisana 27 stycznia 2010 r. W roku 2010, w ramach działania  Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania  „Trzy Doliny” będzie ogłaszać konkursy i prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy. Nabór wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” został zakończony 10 lutego 2010 r. Do Biura LGD  wpłynęło 7 wniosków. Kolejne działania przewidziane  na rok 2010 to „Małe projekty” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  W związku z tym Lokalna Grupa Działania będzie organizować na terenach gmin LSR,   zarówno spotkania informacyjne, jak i szkolenia dla organizacji, instytucji i osób, które chcą składać wnioski o dofinansowanie w ramach któregoś z w/w projektów. Wszelkie informacje dotyczące terminów spotkań informacyjnych i szkoleń umieszczane są na naszej stronie internetowej. Ponadto  w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w roku 2010  planowane jest przygotowanie projektów współpracy.