1.  Nazwa LGD
Lokalna Grupa Działania ‑Zakole Dolnej Wisły
2.  Dane kontatkowe
tel, faks,: 056 676 44 36
adres strony internetowej: www.zakolewisly.pl
3.  Imiona i nazwiska członkow Zarządu
Czesława Rudnicka - Prezes
Hieronim Błażejak - Vice Prezes
Krzysztof Nowacki  - Vice Prezes
Barbara Paczka - Skarbnik
4.  Pracownicy biura - imię, nazwisko
Karolina Mitura
dane kontaktowe: jak do biura.
5.  Obszar działania  Gminy:
Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Pruszcz, Unisław
6.  Krótka informacja o działalności LGD 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ‑Zakole Dolnej Wisły  działa na rzecz obszaru gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Pruszcz i Unisław. Obszar ten leży w pięknej dolinie Wisły, posiadające bogate i małoznane walory przyrodnicze i krajobrazowe i kulturowe. Mamy tu czyste powietrze, znakomity mikroklimat (duża wilgotność, małe opady), urozmaiconą rzeźbę terenu (zbocza wysoczyzny morenowej). Warunki biologiczne od wielu setek lat predystynowały ten teren do uprawy czystych ekologicznie produktów. Przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym w prawie każdym gospodarstwie na zboczu czy w dolinie zakładano sady. Występowały tu odmiany znakomicie przystosowane do panującego  tu mikroklimatu, o bogatych walorach smakowych i przetwórczych. Z drugiej strony na każdym kroku napotykamy tu warto zwrócic uwage na liczne znakomite zabytki kultury materialnej. Stare, prehistoryczne i średniowieczne grodziska, pałace, parki dworskie, zabytki kultury mennonickiej. Teren ‑Zakola to teren dawnej Ziemi Chełmińskiej, teren walk o polskość, tożsamość narodową. To również obszar wymieszania różnych kultur, rdzennych mieszkańców Pomorza i osadników  po I wojnie swiatowej ...tych najdawniejszych, menonickich i tych późniejszych sprzed i po II wojnie światowej. I właśnie na tych wartościach dziedzictwa przyrodniczo-historycznego Doliny Dolnej Wisły oparło swoje działanie ‑Zakole Dolnej Wisły. Postanowiło przypomnieć ludziom o tym dobrodziejstwie, które dostępne jest na tym terenie. Chce tym ‑produktom dodać wartości, reaktywować zanikłe przez ostatnie 60 lat więzi między lokalną gospodarką a zasobami naturalnymi. LGD uczestniczyła w wielu imprezach krajowych i zagranicznych promując kuchnię regionalną i produkty tradycyjne regionu: miody, nalewki, wypieki, smalec, powidła i konfitury. Angażuje się w projekty międzynarodowe promujące produkty lokalne (‑European Taste Trail Network, ‑Ambertrail Greenways). Działalność Stowarzyszenia była wielokrotnie nagradzana w różnych konkursach regionalnych i ogólnopolskich.