1. Nazwa LGD
 FUNDACJA "ZIEMIA GOTYKU" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
2. Dane kontaktowe
Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania
87-140 Chełmża, Brąchnówko 18
3. Imiona i nazwiska członków Zarządu
Paweł Puczkarski - Prezes
Mariola Epa-Pikuła - Wiceprezes
Aleksandra Chudzik - Sekretarz
Ewa Czarnecka - Członek
Krzysztof Piotrowski - Członek
4. Pracownicy biura - imię, nazwisko, dane kontaktowe
Mariola Epa-Pikuła tel. 607 772 689 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Agnieszka Góral tel. 607 745 091 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   
Biuro czynne w dniach poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
5. Obszar działania - gminy
 LGD „Ziemia Gotyku” obejmuje teren czterech gmin wiejskich. Gminy Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie położone są na północ od Torunia, na Ziemi Chełmińskiej.  Na obszarze znajdują się jeziora tak zwanej Rynny Chełmżyńskiej (Chełmżyńskie, Grażyna, Grodzieńskie, Głuchowskie i Kamionkowskie) oraz Jezioro Papowskie. W gminie Łysomice znajduje się rezerwat „Las Piwnicki”. Niewielki obszar chronionego krajobrazu znajduje się także na północno – wschodnim krańcu Gminy Chełmża.  Obszar ten ma ciekawą historię sięgającą okresu między VII a XII wiekiem, kiedy to zapoczątkowało się tutaj osadnictwo. Ślady osadnictwa są widoczne w wielu miejscach na tym obszarze, gdzie archeolodzy odkryli grodziska wczesnośredniowieczne m.in. w Grodnie i Nawrze, średniowieczne m.in. w Grodnie, Pigży-Leszczu, Przecznie, Nawrze, Papowie Biskupim, Jeleńcu. Zachowało się na tym obszarze wiele zabytków, kościołów gotyckich ze średniowiecza, zespołów pałacowo – parkowych z XIX wieku, starych domów i innych zabytkowych obiektów. Bogate zasoby materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Ziemi Gotyku” oraz bliskość Torunia i miast Chełmża i Chełmno stwarzają możliwość rozwoju tego obszaru w kierunku turystyki. Wspólne dziedzictwo i losy dziejowe stwarzają w mieszkańcach tego obszaru poczucie tożsamości kulturowej: wspólnoty doświadczeń oraz wspólnych wartości.
6. Krótka informacja o działalności LGD
LGD Ziemia Gotyku prowadzi szeroką działalność w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru, podejmuje inicjatywy w zakresie edukacji przedszkolnej, edukacji pozaszkolnej dla młodzieży, edukacji nieformalnej dla dorosłych, a także działania w zakresie kultury, turystyki, dziedzictwa lokalnego, tradycyjnych produktów i zwyczajów. W czasie 3 letniej działalności Fundacja zrealizowała kilkanaście projektów:„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku animatorem rozwoju lokalnego na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie” – Pilotażowy Program Leader+ „Przedszkole otwiera świat” - Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 „Z wizytą u Lutolda Głuchego. - 750 lat Głuchowa” - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja „Ziemia Gotyku – aktywność działanie pasja!” - Norweski Mechanizm Finansowy i EOG, "Fundusz dla Organizacji Pozarządowych", Komponent "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" „LEADER – SKUTECZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU WSI” – Granty LIDER ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Archilandia” – Program LEADER – projekt współpracy międzynarodowej finansowanej ze środków lidera projektu z Włoch „Przedszkole otwiera świat II” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny „Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin z obszaru działania LGD „Ziemia Gotyku”  (Partner K-P ODR) - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Bębnowy zawrót głowy” - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Równać Szanse Działania w ramach działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego: Młodzieżowy warsztat edukacji alternatywnej, Uniwersytet Trzech Gmin, Wiejska Szkoła Zdrowia, Edukacja kulturalna w przedszkolach.