NAZWA: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ADRES: ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie
KONTAKT: KIEROWNIK BIURA: Sławomir Rekowski
tel. 531089577, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU:   
Władysław Szyling – Prezes
Ewa Czapiewska - Siekierka- Wiceprezes
Krzysztof Zieliński – Skarbnik
Romuald Adamski - Sekretarz        
 
CHARAKTERYSTYKA LGD
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
 
Na obszarze trzech gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Powiecie Sępoleńskim – Gminy Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork, została powołana Lokalna Grupa Działania pod nazwą Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym  o celach  niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy został złożony w dniu 07.07.2008 roku a rejestracji dokonano 19.11.2008 roku. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim działając w porozumieniu z gminami Więcbork, Sośno i Sępólno Krajeńskie zaprosiło wszystkie podmioty chętne do przystąpienia do tworzonej Lokalnej Grupy Działania NASZA KRAJNA. W dniu 30 czerwca  2008 r. w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbyło się zebranie założycielskie, na które przybyło 28 osób z terenu gmin: Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork.  Zawiązane w tym dniu partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego weszli reprezentanci trzech sektorów: społecznego (mieszkańcy, stowarzyszenia, sołectwa, koła gospodyń wiejskich), publicznego (urzędnicy gminni i powiatowi)  i gospodarczego (drobni przedsiębiorcy). Skupieni wokół budowy partnerstwa liderzy społeczności lokalnej aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, a potem w drodze porozumienia i konsultacji wypracowali strategię rozwoju na najbliższe lata z zamiarem wnioskowania o środki unijne z programu LEADER. Na dzień 31 grudnia 2013 roku LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA liczy 39 członków, którzy reprezentują:
 
Sektor publiczny - 4 członków
Sektor gospodarczy - 8 członków
Sektor społeczny(osoby fizyczne, organizacje pozarządowe) - 27 członków
Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów następuje zgodnie ze statutem. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decydujeZarząd w formie uchwały. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NASZA KRAJNA jest otwarte na nowych członków, nowych partnerów chętnych do włączenia się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
LGD NASZA KRAJNA działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, tworzy możliwości do aktywizowania działań społeczności
lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.
 
Celami  i zadaniami Stowarzyszenia są:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2) aktywizowanie ludności wiejskiej;
3) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
4) promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
5) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
6) pozyskiwanie partnerów - źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;
7) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
8) podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, mających na celu:
1. rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
2. poprawę estetyki miejscowości, bezpieczeństwa mieszkańców,
3. edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców,
4. aktywizację gospodarczą i zawodową,
5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
6. propagowanie zdrowego trybu życia,
7. zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
11) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
12) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.