Jesteśmy stowarzyszeniem działającym jako Lokalna Grupa Działania (dalej LGD). LGD jest to organizacja stworzona w celu realizacji Pilotażowego Programu Leader +, który jest jednym z działań wchodzącego w skład Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". Działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na obszarze powiatu aleksandrowskiego. W skład LGD wchodzi sześć gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo. Naszym celem jest poprawa życia na obszarach wiejskich oraz promocja i rozwój obszaru LGD i lokalnego produktu.Mamy nadzieje, że realizacja naszych projektów zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich pokaże iż inicjatywa trzech partnerów społecznych (sektor gospodarczy, publiczny i społeczny) jest skuteczna i efektywna. Tym samym, że każda społeczność może w wyniku wspólnych działań zmieniać na lepsze swój region i kształtować lokalne warunki życia.